"સંત શિરોમણી રવિદાસ યુથ ક્લબ -ગુજરાત ધ્વારા સમગ્ર ગુજરાત ના રોહિત સમાજ ના ચાલુ વર્ષે ૨૦૧૮ માં ઉતીર્ણ થયેલ તેજસ્વી વિધાર્થીઓ ના રાજ્ય ક્ક્ષાનો તૃતીય સન્માન સમારોહ નું અયોજન કરવામાં આવેલ છે.તો ઈચ્છુક વિધાર્થી ઓ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી ૧૫/૮/૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલી આપવું."

LanguageEnglish       ગુજરાતી

Activities

"Ravideep-2014"

"Ravideep-2017"

"Ravideep-2018"

Introduction of the partner selection of the young men and women of Rohit Samaj in Sheth Mangaldas Town hall, Ahmedabad, on Saturday, 20/5/18 by Saint Shiromani Ravidas Youth Club, and the introduction of multi-color complete bodata of unmarried youth of Rohit society. The publication of the booklet and the launch of Rohit Samaj’s website www.santshiromaniravidassyouthclub.org was launched.

The program was inaugurated by Rajya Sabha’s former MP Shri Rajebhai Parmar. Then the famous voice of Saint Shiromani Ravidasji ‘Prabhu Tum Chandan Hum Pani’ and ‘Bhim’ song international folk singer Dr. Anand Mitra bogged the audience in attendance. The child studied in the first standard was ‘Ravideep Sumesara’ by Saint Shiromani Ravidasji The whole story, in short story Hindi, was applauded by the clutches of Talis.

At the place of the Chairman of the program, the former Cabinet Minister of Gujarat, Mr. Aatmaram Parmar, appreciated the presence of the Chief Guest. The young Chief Shri Nareshbhai Zalawadiya and Dr. Vandanaben Maurya (Prof. L. D. Arts College) were present on the occasion.

On this occasion, the attendees presented a topical discussion for selecting the character of social unity and marriage in the occasional lectures. On this occasion, Sanjaybhai Sumesara, President of the institute, said that in the present time connecting between the Scheduled Tribes among the Scheduled
Castes, marriage demand is today’s demand.

The beautiful and disciplined planning of this event was done by the whole team of Saint Shiromani Ravidas Youth Club. All the attendees were widely admired by the community members. And in the coming days, the organization expressed confidence that any creative work would be good for the society. There was a new hope and faith in Rohit Samaj.

On this occasion, about 2,000 people, young men, social leaders, social workers and conservatives were present from different areas of the state. Nearly two thousand people were present in the house. In the downstairs and in the house, the community members continuously remained standing on foot and watching the program by maintaining saiyam. On this occasion, all enthusiasm was seen on the face of surveys in society. Since the summer season, the organization had a nice arrangement of cool butter, cold water and snacks.

Jai Bhim … jai guru ravidasji .

Participate in 640th Birth Ceremony of Guru Ravidassji

Honor to Mahila PSI - 2016

IMG-20180508-WA0020[1]
2

Fruit Distributuion at civil hopital on 126th Birth Ceremony of Dr.Babasaheb Ambedkar

Honor for exclusive achievement

IMG-20180429-WA0008[1]
2
3

Saurashtra zone meeting

Saint Shriromani Ravidass youth Club-Gujarat organized the honorium of the newly appointed office bearers of Rajkot City of Saurashtra Zone and the contemplation camp of Rohit Samaj was held on 29/4/17 at Rajkot, on this occasion ,
Shri Nareshbhai Jalawadiya, Shailesh Maurya , Natwarbhai Vaghela (Kothariya), Mukeshbhai Vaghela, Advocate Harshadbhai Solanki, Deepakbhai Rathod, Chandrakant Bhai Makwana and Harshadbhai Makwana are present.
WhatsApp Image 2018-05-14 at 10.44.13 AM
333
WhatsApp Image 2018-05-14 at 10.44.15 AM

On the occasion of 641 th birth anniversary of Saint Shiromani Ravidasji,

The photo Guru Ravidasji was executed by Shri Sanjaybhai Sumesara and Nareshbhai Zalavadia at the Big Campaning in  Ahmedabad.
 And in other districts of Gujarat, distribution of photo by other members of the team was widely circulated by Ravidassji in the house under Ravidass Mission.
a
b
c
D
e
f
Untitled-1
66
77
55
Untitled-12
Untitled-13