"સંત શિરોમણી રવિદાસ યુથ ક્લબ -ગુજરાત ધ્વારા સમગ્ર ગુજરાત ના રોહિત સમાજ ના ચાલુ વર્ષે ૨૦૧૮ માં ઉતીર્ણ થયેલ તેજસ્વી વિધાર્થીઓ ના રાજ્ય ક્ક્ષાનો તૃતીય સન્માન સમારોહ નું અયોજન કરવામાં આવેલ છે.તો ઈચ્છુક વિધાર્થી ઓ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી ૧૫/૮/૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલી આપવું."

LanguageEnglish       ગુજરાતી

FeedbackADDRESS

SANT SHIROMANI RAVIDASS YOUTH CLUB GUJARAT
C/o Vijay Kumar Devshibhai Sindhav
4, Pickers Compound, Sant Ravidass Hall, Bombay Housing, Saraspur, Ahmedabad, Gujarat


PHONE NUMBER

 +91 9824993626, 9429133804, 7817096130


EMAIL

info@santshiromaniravidassyouthclub.org